Kinderen van de zon

je eigen energielichaam erin betrekken

Ik heb vele jaren met Sjamanen, Ouderen, Meesters van verschillende culturen zoals Maya’s, Hopi, Paaseiland Rapanui, Quechua, Ayumara geleefd, ook met vele Maori etnische groepen zoals die van Maui, Tahiti, Fiji of Nieuw-Zeeland. Één wijsheid die ze allemaal gemeen hebben en altijd vertellen is, dat het belangrijkste in het leven “relatie” is – met alles!

Als ik ging mediteren in India, raad eens wat ze me daar vertellen? Relaties zijn het belangrijkste in het leven!
Dus raad maar eens wat de Q´ero me vertellen! Ze zeggen: “ons werk als mens is om een compleet leven te hebben, om een ware relatie te hebben met de Pachamama, met Moeder Aarde, om een ware relatie te hebben met alles in de wereld, met alles.

We kunnen een “ware” relatie hebben met alles, omdat alles, inclusief onszelf, kawsay heeft, de zogenaamde vitale, bezielende energie van het bestaan. Niet alleen bomen, rivieren en bergen hebben kawsay, maar zelfs een standbeeld heeft zijn eigen kracht. Het enige probleem is hoe je daar een goede relatie mee op kunt bouwen (persoon, plac of object).
In de westerse traditie zijn we bang voor het woord “macht”. We denken dat macht gevaarlijk is, dat het niet goed is. Maar nee! Macht is alleen maar macht. Er bestaat het verschil tussen iets kunnen doen en het niet kunnen doen. Als je wilt kun je goede dingen doen. Als je wilt kun je slechte dingen doen, want daarvoor heb je ook macht nodig. Maar als je goede dingen wilt doen in je leven en in het leven van de mensen om je heen, moet je macht hebben. Je hebt macht, kracht nodig!

Maar macht is alleen maar macht! Je moet beslissen hoe je het gebruikt, niet op basis van je vermogen om het te gebruiken, maar op basis van je morele instelling. Soms zul je iets niet doen, niet omdat je niet de macht hebt om het te doen, maar omdat je een morele regel volgt, die je duidelijk zegt het niet te doen.

Macht in de Andes-Traditie betekent het vermogen om “de kawsay te bewegen” dat wil zeggen, om in bewuste uitwisseling (ayni genoemd) met de kosmos van de levende energie te zijn. Voor de AndesQ´ero is het bewustzijn van deze energiewereld bij de geboorte aangeboren en wordt gedurende een leven dat zo intiem is uitgelijnd en verbonden is met de energieën van de fysieke en spirituele sferen intensiveert, zodat het niet mogelijk is, om het bestaan van deze levende energie te ontkennen.
De Kawsay Pacha is echter geen complex opgebouwde wereld. Het is in feite vrij eenvoudig, want het is samengesteld uit een levendige energie die kan worden gezien als een spectrum dat zich beweegt van geordende energie naar ongeordende energie. De meest geordende energie is energie in zijn natuurlijke fundamentele ongerepte staat. We noemen deze kwaliteit van energie ook wel “licht” energie. Het is de vibratie van energie die het meest overeenkomt met de onze, want het is onze oorspronkelijke vibratie staat, en dus geeft het ons kracht.

Het bestemt de natuurlijke wereld, het bezielt alle levende wezens en geeft kracht aan natuurlijke objecten en krachtplaatsen waar het zich altijd ophoopt. Onze natuurlijke staat moet opgeladen worden met deze verfijnde, geordende, lichtenergie. Wanneer we er mee in contact komen, bijvoorbeeld op een heilige plaats of een natuurlijke krachtplaats, voelen we ons aangedreven, omdat deze energie compatibel is met de lichtenergie die ons eigen energielichaam doorvloedt.

De realiteit van het leven in de materiële wereld verstoort deze geordende, verfijnde stroom van lichtenergie. Dus onze taak van de Kinderen van de Zon is om bewust bewust te worden van de ecologie van onze energielichamen en omgevingen, zodat we de verstoorde energie kunnen omzetten in lichtenergie en zo meer welzijn in ons leven bereiken.